Pavol Vilhan

Picture of Pavol Vilhan
Učiteľ Starého a Nového zákona, Biblickej archeológie a Gréčtiny

Konzultačné hodiny: Streda 14.00 - 15.00 (vždy sa treba vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky aspoň deň vopred, aby nedošlo k stretu záujmov)
Country
Slovakia
City/town
Badín
Course profiles
Nový zákon III. - Corpus Paulinum I., Nový zákon IV. - Corpus Paulinum II. + Epp. Catholicae, Základy biblickej gréčtiny I., Základy biblickej gréčtiny II., Seminár z Nového zákona II., Seminár zo Starého zákona (E) II., Nový zákon III a IV., Starý zákon - Múdroslovné knihy
Last access to site
Wednesday, 26 February 2020, 10:31 PM  (34 days 14 hours)