Martin Ďuračka

Picture of Martin Ďuračka
md
Country
Slovakia
City/town
Banská Bystrica
Course profiles
Katechetika, Katecheticko-pedagogická prax, Didaktika a teoria vychovy, Seminár z pedagogiky 3 a 4, Špeciálna pedagogika, Úvod do pedagogiky a psychológie, Všeobecná pedagogika
Last access to site
Thursday, 21 March 2019, 8:30 AM  (1 year 18 days)