Oznamy pre všetkých používateľov

 
 
Obrázok: Pavol Vilhan
Jednotný formát citácií v písomných prácach
autor Pavol Vilhan - Tuesday, 24 November 2015, 16:50
 

Milí vyučujúci kolegovia a študenti,

Katedra biblických vied v spolupráci s knižnicou kňazského seminára Vám ponúka a zároveň vrelo odporúča jednoduché a účinné riešenie formátovania písomných prác podľa oficiálnej smernice RKCMBF UK Bratislava.

Podrobnosti o používaní tohto nástroja nájdete na úvodnej stránke našej seminárnej knižnice pod obrázkami nových titulov.

Za katedru biblických vied a knižnicu KS Badín,
Pavol Vilhan