Oznamy pre všetkých používateľov

 
 
Picture of Pavol Vilhan
Jednotný formát citácií v písomných prácach
by Pavol Vilhan - Thursday, 22 February 2018, 3:53 AM
 

Milí vyučujúci kolegovia a študenti,

Katedra biblických vied v spolupráci s knižnicou kňazského seminára Vám ponúka a zároveň vrelo odporúča jednoduché a účinné riešenie formátovania písomných prác podľa oficiálnej smernice RKCMBF UK Bratislava.

Podrobnosti o používaní tohto nástroja nájdete na úvodnej stránke našej seminárnej knižnice pod obrázkami nových titulov.

Za katedru biblických vied a knižnicu KS Badín,
Pavol Vilhan