Veľkí a malí proroci - kanonický náhľad a posolstvo spisov v historickom kontexte