Mesiáš v Starom zákone - pohľad na niektoré texty o "pomazanom" v ich vlastnom kontexte