Cieľom kurzu je predstaviť základné kategórie etiky a vývoj etických názorov od staroveku po súčasnosť s dôrazom na dominantné teórie jednotlivých období.