I: Všeobecný úvod do NZ, Mk a časť Mt

II: Úvody k Lk+Sk, Jn