Cieľom prednášok je spoznať osobu a dielo sv. Pavla Apoštola, jeho misijnú činnosť a obsah jeho listov a ich posolstvo. Na základe kritickej analýzy biblických prameňov budú prezentované základné biografické údaje sv. Pavla a priebeh jeho misijnej činnosti. Bude bližšie interpretovaná udalosť jeho povolania na základe opisu v liste Galaťanom a v Skutkoch apoštolov. V prednáškach sa sútredíme na základné okolnosti vzniku a obsah tzv. protopavlových listov.