Pohľad na Lk evanjelium, exegéza najdôležitejších častí Lk a úvod do Sk 1-13