Cieľom kurzu je uvedenie do odboru pedagogiky, oboznámenie so základnou terminológiou - ped. pojmami a kategóriami. Predstavenie základov teórie výchovy, alternatívneho školstva, metodológie pedagogického výskumu.