Predmet podáva základné informácie z oblasti biblických vied, akými sú archeológia, história, geografia a antropológia