Exegéza niektorých textov, najmä z evanjelií a niekoľko tematických náhľadov zameraných na predstavenie Ježiša a jeho učeníkov v štyroch evanjeliách.