Predmetom kurzu je definovať základnú terminológiu a pojmový aparát v oblasti všeobecnej a vývinovej psychológie