Predmetom tohto kurzu je v zimnom semestri definovanie základných pojmov všeobecnej, vývinovej psychológie, v letnom semestri všeobecnej pedagogiky.