Egyptské príbehy a obnova zmluvy (Ex 1 – 15; 32 - 34)

Analýza naratívnych textov